LKS Respekt Myślenice - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Zegar

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 22, wczoraj: 146
ogółem: 270 317

statystyki szczegółowe

Najnowsza galeria

Resovia vs. Respekt
Ładowanie...

Losowa galeria

Resovia vs. Respekt
Ładowanie...

Kalendarium

19

01-2019

sobota

20

01-2019

niedziela

21

01-2019

pon.

22

01-2019

wtorek

23

01-2019

środa

24

01-2019

czwartek

25

01-2019

piątek

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Deklaracja

Umowa- deklaracja przystąpienia do Klubu 100

 

Zawarta w Myślenicach, dnia …………………………………… pomiędzy Klubem Sportowym „Respekt” z siedzibą w Myślenicach ul. Zielona 20A  NIP: 6812056100, REGON: 122908400 reprezentowany przez:

 

Zarząd-  Ludowego Klubu Sportowego „Respekt”, a

Uczestnikiem programu…………………………………………………………… zamieszkałym w …………………………………………………………., ul. ……………………………………………………

PESEL ……………………………………………………………,

nr dowodu osobistego …………………………………………….

Adres e-mail: ………………………………………………………………..

Nr telefonu: ………………………………………………………………...

 

 

1.       Uczestnik programu deklaruje chęć uczestnictwa w Klubie 100 na zasadach określonych w regulaminie stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i deklaruje się wpłacać co miesiąc kwotę ....…………(słownie………………………............)do 20 dnia każdego miesiąca.

 

2.       Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia …………………………………. r. przy czym w przypadku braku złożenia wypowiedzenia członkostwa w Klubie 100 na 14 dni przed końcem jej obowiązywania, Umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny rok kalendarzowy.

 

§2

Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

 

§3

Wszelkie zmiany w Umowy, jednostronne oświadczenia woli związane z jej wykonywaniem, a także jej wypowiedzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem §2 ust.9. regulaminu stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, w zakresie dotyczącym oświadczeń Stowarzyszenia.

 

§4

Uczestnik programu wyraża zgodę /* nie wyraża zgody/* na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych na stronie internetowej, kalendarzach lub innych materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności Klubu 100.

*niepotrzebne skreślić

 

Załącznik:

1.       Regulamin uczestnictwa w Klubie 100 prowadzonym przez Ludowy Klub Sportowy „Respekt”

 

 

 

 

Uczestnik programu                                                     

                                                               LKS „RESPEKT”

 

 

 

 

 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Resovia RzeszówRESPEKT MYŚLENICE
Resovia Rzeszów 2:1 RESPEKT MYŚLENICE
2015-05-03, 12:00:00
    relacja »
oceny zawodników »

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14
Centrum Staszów - Resovia Rzeszów
RESPEKT MYŚLENICE - Naprzód Sobolów
Zielonka Wrząsowice - Moravia Morawica
DAP GIRLS Dębica - Rysy Bukowina Tatrzanśka
Górnik II Łęczna - Bronowianka Kraków

Ankiety

Które miejsce zajmie RESPEKT na koniec sezonu 2014/15?

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
Bronowianka Kraków 2:3 Centrum Staszów
Rysy Bukowina Tatrzanśka 7:1 Górnik II Łęczna
Moravia Morawica 1:0 DAP GIRLS Dębica
Naprzód Sobolów 6:0 Zielonka Wrząsowice
Resovia Rzeszów 2:1 RESPEKT MYŚLENICE

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statystyki drużyny